SINEO - Badania trójosiowe

Znajomość parametrów wytrzymałości gruntu na ścinanie jest konieczna w projektowaniu geotechnicznym. Parametry wytrzymałościowe można wyznaczyć w aparacie trójosiowego ściskania, który najlepiej odwzorowuje warunki zbliżone do rzeczywistych. Nie są to jednak wartości stałe dla danego gruntu – zależą one od ścieżki naprężeń, odpływu wody lub jego braku, czasu kosolidacji oraz wilgotności gruntu.

Jakość naszych usług jest potwierdzona certyfikatem ISO:9001:2015.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Nasz personel odpowie na Twoje pytanie

+48 574 132 386

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help